Image 01

نوار تغيير جهت 90 درجه

برای تغییر جهت مواد در خطوط تولید مواد غذایی مانند خط نولید کیک

Image 01

نوار تغيير جهت 180 درجه

برای تغییر جهت مواد در خطوط تولید مواد غذایی مانند خط نولید کیک

Image 01

نوار حمل بسته

برای انتقال کیسه های بسته بندی شده از دستگاه بسته بندی به محلی ديگر

Image 01

نوار حمل بسته ميزدار

برای انتقال کیسه های بسته بندی شده از دستگاه بسته بندی به محلی ديگر

Image 01

مخزن ويبره دار

برای انتقال مواد از قیف به بالا بر با لرزش

Image 01

بالابر حلزوني

برای انتقال انواع مواد در شکل پودر مانند قند و نمک

Image 01

بالابر حلزوني با سیستم مخلوط کن

برای انتقال انواع مواد در شکل پودر مانند قند و نمک

Image 01

بالابر تسمه اي

برای انتقال انواع مواد گرانولی (دانه دانه) و اجسام جامد از قبیل تافی، آبنبات و مواد غذایی

Image 01

بالابر پياله اي

برای انتقال انواع مواد گرانولی (دانه دانه) مانند میوه های خشک شده، حبوبات، چای، چیپس و تافی